Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 


ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
==> ТУК <==


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ==>ТУК<==


ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ  ==> ТУК <==


"Първа копка" на обект Център за високи постижения
25 Март, 2024
На 25 март в ПГ "Асен Златаров" се проведе церемония "Първа копка" на обект Център за високи постижения. Очаква се завършването на СМР да приключи до края на месец юли. Паралелно текат обществени поръчки за доставка да обзавеждане и оборудване, както на реновираната сграда - където ще е съсредоточено обучението по компютърна техника, роботика, електроника и енергетика, така и на останалите кабинети в направление икономика и хотелиерство, които се намират в основната сграда. прочети »

Областни кръгове на олимпиади и състезанив
16 Февруари, 2024
График на областни кръгове на олимпиади и състезания, провеждани в училище. прочети »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧИТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
12 Декември, 2023
В рамките на проект с ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820 ОБЯВЯВАМЕ процедура за подбор на учители, желаещи да участват в дейностите на проекта. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: - Повишаване квалификацията на учителите, чрез обмен на добри практики за подобряване на цифровото образование на учениците в петте направления от европейската рамка за дигитална компетентност: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, разрешаване на проблеми. - Усъвършенстване на чуждоезиковите умения; прочети »