Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Контакти


България
3700, Видин; Южна промишлена зона
pgaz-vidin@pgaz.org

+35994600805; +359898470508 (Технически секретар, Елизабета Христова)

+35994601797, +359895410313 (Директор, инж. Мариета Георгиева)
+35994600805, +359895410302 (Зам.-директор по УД, Насенка Димитрова)

+35994600805 (Главен счетоводител, Мая Вълчева)
+359898554345 (Системен администратор, Борислав Миков)


Вашето име:
Телефон:
E-Mail:
Запитване: