Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Нови проекти по програма Еразъм+ 2021-2027
25 Май, 2022
  НА "Център за развитие на човешките ресурси" публикувани резултати от селекция на проектни предложения за 2022 г. по програма „EРАЗЪМ+ 2021-2027“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”
Имаме удоволствието да Ви уведомим, че национален консорциум с координатор Сдружение "Брейн груп" Видин в партньорство с ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров " Варна ще изпълняват договор 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749 в периода от 01 юни 2022 до 31 август 2023 г.
ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин също ще изпълнява договор 2022-1-BG01-KA121-VET-000055714 в периода от 01 юни 2022 до 31 август 2023 г.
Договорите са финансирани от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”.

Назад към новините