Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Първи материал по проекта TREE
23 Септември, 2022
  Методическият материал по проект TREE вече е достъпен на уебсайта на проекта!
Методическият материал има за цел да предостави на читателя цялостен преглед на кръговата икономика (CE) и действията за устойчивост, изпълнявани както на европейско, така и на национално ниво, на зелените умения и тяхното въздействие върху икономиката и на образованието за устойчиво развитие (ESD).
Документът вече е наличен на английски, но партньорите работят усилено за превода му на всички национални езици. Преведените версии скоро ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта.
https://treeproject.eu/methodological-material-e-book/

Назад към новините