Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СНЦОП "АЛУМНИ КЛУБ - АСЕН ЗЛАТАРОВ - ВИДИН"
СНЦОП "АЛУМНИ КЛУБ - АСЕН ЗЛАТАРОВ - ВИДИН", ЕИК 105589742
България; 3700, Видин; Южна промишлена зона; ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"
acaz.vidin@gmail.com;  +359 89 8 554 345

Председател на Управителния съвет - Борислав Миков


Описание Сума
                                                           ДАРЕНИЕ
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет система за плащане с банкови карти и микросметки