Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Ученически съветУЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ към ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"

България; 3700, Видин; Южна промишлена зона; ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"
studentsboard.pgaz@gmail.com


УЧЕБНА 2016-2017 ГОДИНА

Председател на Управителния съвет - Надя Йорданова Неделкова, 10б клас
Зам.-председател - Лазар Ламбрев Маджаров, 10в клас
Секретар - Марина Бориславова Иванова, 8а клас