Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ И ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА