Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за учебната 2018/2019 година 

Седмично разписание в сила от 18.11.2019г.
За 8 клас
За 9 - 12 клас
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ