Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2023/2024

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2022/2023
8a Търговия - дуална

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2021/2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2020/2021
8в Компютърна техника и технологии (дуална)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2019/2020
8а Икономика и мениджмънт
8б Организация на хотелиерството(дуална)
8в Компютърна техника и технологии
8в Приложно програмиране
8г Промишлена електроника
9а Икономика и мениджмънт
9б Организация на хотелиерството(дуална)
9б Туристическа анимация(дуална)
9в Компютърна техника и технологии
9г Електроенергртика
10а Икономика и мениджмънт
10а Спортно-туристическа дейност
10б Организация на хотелиерството(дуална)
10б Туристическа анимация(дуална)
10в Компютърна техника и технологии
11а Икономика и мениджмънт
11б Организация на туризма и свободното време
11в Електроенергетика
11г Микропроцесорна техника
11г Бизнес-администрация
12а Икономика и мениджмънт
12б Организация на туризма и свободното време
12в Компютърна техника и технологии(модулно)
12г Организация на хотелиерството(модулно)УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2018/2019

Икономика и мениджмънт
Организация на хотелиерството
Туристическа анимация
Компютърна техника и технологии
Електроенергетика
Спортно - туристическа дейност
Икономика и мениджмънт
Организация на хотелиерството
Туристическа анимация
Компютърна техника и технологии
Спортно - туристическа дейност

ТИПОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
2021-2023
Търговия - В6
Търговия- В15(дуално)
Икономика и мениджмънт - B6
Икономика и мениджмънт - В4
Промишлена електроника - В15(дуално)
Електрически машини и апарати - В15(дуално)
Електроенергртика - В6
Спортно - туристическа дейност - В6
Приложно програмиране - В4


Прием 2017
Икономика и мениджмънт
Организация на хотелиерстовто
Туристическа анимация
Компютърна техника и технологии
Спортно - туристическа дейност
Бизнес - администрация
Микропроцесорна техника

Прием 2016
Икономика и мениджмънт
Организация на туризма и свободното време
Компютърна техника и технологии
Електроенергетика
Организация на хотелиерството