Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни квалификационни изпити

ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕОРИЯ 
За втора, трета и четвърта степен 06.06.2019г.
Срок за подаване на заявленив 10.05.2019г.

ПРАКТИКА