Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни квалификационни изпити

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация, както следва:
1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:
Сесия януари Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г.
2. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:
Сесия май – юни – 20.05.2022 г.
Сесия август – септември – 26.08.2022 г.

Теория на професията, чрез полагане на писмен изпит за всички специалности - 26 АВГУСТ от 08:30 часа, учениците трябва да са в училище в 07:30 часа. Учениците се допускат до 08:00 часа.

Теория на професията, чрез защита на дипломен проект - 26 АВГУСТ 2022 г.:

- Икономика и мениджмънт от 08:30 часа КЕЛ1 - корпус явявяне в училище в 07:30 часа. Учениците се допускат до 08:00 часа.

Практика на професията

- Спортно-туристическа дейност на 30 август от 08:30 - тенис корт

- Икономика и мениджмънт на 30 август от 08:30 в 308 кабинет

- Компютърна техника и технологии  на 30 август от 08:30 часа К6.


Оповестяване на оценките по отчелните части от изпита и окончателната оценка - до 08 СЕПТЕМВРИ  2022 година по електронен път на служебните имейли.


График за  държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година, сесия май-юни 2022 г. чрез защита на дипломен проект