Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СПЕЦИАЛНОСТИ

Професия: Икономист

Специалност: Търговия

(Дуално обучение)


Подходяща е за ученици, които търсят реализация в сферата на бизнеса. В програмата се акцентира на развитието на умения за работа в офиса, за прилагане на маркетингови стратегии в продажбите.

Икономистът участва в управлението на фирмата, качеството и инвестициите. Организира и ръководи маркетинговата дейност, изготвя оферти. Осъществява контакт с клиенти, води търговски преговори, сключва сделки, извършва продажби. Следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на фирмата. Работи със счетоводна, банкова и данъчна документация. Установява и поддържа международни контакти. Владее отлично чужд език.

Специалността е с дуално обучение в 11-ти и 12-ти клас. По време на практическото си обучение учениците ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАЩАНЕ В РАЗМЕР НА 90% ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.

Завършилите имат солидна подготовка, която им дава предимство в обучението в университети в България и чужбина.

Изучавани предмети: Бизнес комуникации; Микро и макроикономика; Право; Маркетинг и мениджмънт; Финанси; Счетоводство; Икономика на предприятието; Работа в учебно предприятие; Икономическа информатика; Засилено изучаване на английски език.

Работа: икономист, търговец,консултант продажби,счетоводител, офис- администратор и управляващ собствен бизнес..

Нашите партньори: ЛИДЛ, ДM, ФРЕШ, СЕВЕР, АНДРА, АЙХОФ