Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Контакти


България
3700, Видин; Южна промишлена зона
pgaz-vidin@pgaz.org

+35994600805 (Технически секретар, Елизабета Христова)

+35994601797, +359895410313 (Директор, инж. Мариета Георгиева)
+35994600805, +359895410302 (Зам. директор по УД, инж. Насенка Димитрова)
+35994600805, +359895410306 (Зам. директор по УПД, инж. Десислава Цокова)

+35994600805 (Главен счетоводител, )
+359898554345 (Системен администратор, Борислав Миков)


Вашето име:
Телефон:
E-Mail:
Запитване: