Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Полезни връзки
Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за бозапасен интернет


Линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Линк към наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

https://drive.google.com/flle/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?ups=sharing