Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ГРАФИК ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК 2021 - 2022 г.

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II СРОК 2021 - 2022 г.