Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни зрелостни изпити


Подаване на заявление за допискане до ДЗИ от 04.03.1020 г. до 20.03.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ до 18.05.2020 г.

20 МАЙ 2020 г. - Български език и литература
22 МАЙ -2020 г. втори ДЗИ по избор

Документи за допускане на зрелостниците в сградите
  • Документ за самоличност - лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС;
  • Служебна бележка за допускане до ДЗИ - получават я само ученици, които успешно са завършили ХІІ клас; важно е да се провери верността на вписаните данни.
Обявяване на резултати от ДЗИ до 12.06.2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ