Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Конспекти по предмети
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Физика и астрономия - 9 клас

Български език и литература - 11 клас
Английски език - 11 клас
Математика - 11 клас
История и цивилизация - 11 клас
Философия - 11 клас
Физическо възпитание и спорт - 11 клас
ЗИП Биология и здравно образование - 11 клас
ЗИП География и икономика - 11 клас

Български език и литература - 12 клас
Математика - 12 клас
Свят и личност - 12 клас
Физическо възпитание и спорт - 12 клас
ЗИП Биология и здравно образование - 12 клас
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Въведение в хотелиерството и кетъринга - 9 клас
Чужд език по професията - английски, специалност ОТСВ - 9 клас


Икономика - 10 клас
Чужд език по професията - английски, специалност ОТСВ - 10 клас


Дънни платки за PC - 11 клас
Компютърни мрежи - 11 клас
Памети за PC - 11 клас
Проектиране на електронни схеми - 11 клас
Процесори за PC - 11 клас
Маркетинг в туризма - 11 клас
Маркетингови стратегии - 11 клас
Професионална етика и туристическо поведение - 11 клас
Поддържане и почистване на хотела - 11 клас
Предприемачество - 11 клас
Сервиране на храни и напитки - 11 клас
Транспорт и туристическа агентска дейност - 11 клас
Туристически ресурси на България
Учебна компания, специалност Организация на хотелиерството
Чужд език по професията - английски, специалност ОТСВ - 11 клас
Чужд език по професията - английски, специалност ОХ - 11 клас

Производствена практика, специалност ОТСВ - 11 клас
Производствена практика, специалност ОХ - 11 клас (работна програма)
учебна практика Транспорт и туристическа агентска дейност - 11 клас


Приложни програмни продукти  - 12 клас
Бизнес комуникации на английски език - 12 клас
Борси и борсови операции - 12 клас
Икономика на предприятието - 12 клас
Мениджмънт в туризма - ОТСВ
Оперативен мениджмънт - 12 клас
Организация и управление на предприятието - 12 клас
Посрещане и настаняване на гости
Предприемачество и дребен бизнес - 12 клас
Технология на допълнителните дейности в туризма - 12 клас
Технология на хотелиерското обслужване
Чужд език по професията - Бизнес английски, писмен - 12 клас
Чужд език по професията - Бизнес английски, устен - 12 клас

Производствена практика, специалност МСБ - 12 клас
Учебна практика Бизнес проект - 12 клас
Учебна практика Посрещане и настаняване на гости
Учебна практика Работа с компютър в предприятието - 12 клас
Учебна практика Технология на допълнителните дейности в туризма - 12 клас
Учебна практика Технология на хотелиерското обслужване

ЗИП Предприемачество и дребен бизнес - 12 клас
ЗИП Посрещане и настаняване на гости в хотела
ЗИП Технология на хотелиерското обслужване